16:55   10-10-2021
Դաս 19. Ընդհանրացուած ծրագրաւորման հիմնական հասկացութիւնները. STL գրադարանը
Թողնել մեկնաբանություն

Այս դասին կուսումնասիրենք STL գրադարանի կառուցուածքը եւ մի քանի աւրինակներով կը հասկանանք թե ինչ է հաւաքածուն (container), հատարկիչը (iterator), փոխակերպիչը (adaptor), ինչպէս նաեւ կը ծանաւթանանք գրադարանում գործածուող գործառութային ծրագրաւորման միջոցներին (functional programming, functor):


Loading...