18:00   07-07-2022
Մենք չունենք գիտության արշիպելագ, ունենք տարբեր կղզիներ «Գիտուժ»
Թողնել մեկնաբանություն

Գիտնականների աշխատավարձի բարձրացումը լավ տեղաշարժ էր: Այժմ գիտնականը գոնե ստիպված չի լինի
մտածել հացի փողի մասին, փոխարենը կարող է կենտրոնանալ իր գիտական գործունեության վրա:
Այս պարագայում պետությունից ավելի շատ պահանջվում է ոչ թե օգնել, այլ չխանգարել: Ավելորդ
քաշքշուկով և թղթաբանությամբ արհեստական դժվարություններ չդնել գիտնականի ճանապարհին:Ինչ վերաբերվում է
գիտության համակարգային զարգացմանը, ապա այստեղ պետությունը պետք է ոչ միայն օգնի,
այլ նաև ղեկը վերցնի իր ձեռքը: Առանց պետական նպատակի և համակարգման՝ մեր գիտության
առանձին լաբորատորիա-կզյակները երբեք չեն դառնա միասին ուժ, մեկ ընդհանուր արշիպելագ:
 

Loading...