14:11   16-08-2022
Image Description
Բարձր ջերմային ֆոնով և տեղումների սակավությամբ պայմանավորված՝ կատարվել է մշակաբույսերի լրացուցիչ ոռոգում
Թողնել մեկնաբանություն

Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոնը եղեկացնում է, որ շաբաթվա ընթացքում շարունակվել են գյուղատնտեսական մշակաբույսերի աճը, զարգացումը և դաշտային աշխատանքները։
Հանրապետությունում շարունակվել է պտղատուների, խաղողի, բանջարանոցային և հացահատիկային մշակաբույսերի հասունացումը, կատարվել է բերքահավաք և խոտհունձ։
Բարձր ջերմային ֆոնով և տեղումների սակավությամբ պայմանավորված՝ կատարվել է լրացուցիչ ոռոգում։

Loading...