11:23   08-12-2022
Image Description
Բազմաբնակարան շենքի կառավարումը կդիտարկվի որպես մասնագիտացված գործունեության տեսակ. նախագիծ
Թողնել մեկնաբանություն

Ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց «Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» օրենքում փոփոխությունները: Նախաձեռնությամբ նախատեսվում է բազմաբնակարան շենքի կառավարումը դիտարկել որպես մասնագիտացված գործունեության տեսակ: Առաջարկվում է նաև Կառավարության համար նախատեսել լիազորող նորմեր` սահմանելու բազմաբնակարան շենքի կառավարման գործառույթներ իրականացնող անձանց մասնագիտական որակավորմանը ներկայացվող պահանջները: 

Նշվել է, որ օրենքն ուժի մեջ կմտնի 2025-ին:

Ազգային ժողովն առաջին ընթերցմամբ ընդունեց «Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» օրենքում փոփոխությունները: Նախաձեռնությամբ նախատեսվում է բազմաբնակարան շենքի կառավարումը դիտարկել որպես մասնագիտացված գործունեության տեսակ: Առաջարկվում է նաև Կառավարության համար նախատեսել լիազորող նորմեր` սահմանելու բազմաբնակարան շենքի կառավարման գործառույթներ իրականացնող անձանց մասնագիտական որակավորմանը ներկայացվող պահանջները: 

Նշվել է, որ օրենքն ուժի մեջ կմտնի 2025-ին:

Կառավարության ծրագրով բնակֆոնդին առնչվող աշխատանքներն իրականացվում են երեք ուղղությամբ` բազմաբնակարան շենքերի կառավարման համակարգի բարելավում, շենքերի պահպանում, անվտանգ շահագործում և անբավարար վիճակում գտնվող շենքերի խնդրի կարգավորում:

Loading...