13:40   15-06-2023
Բիզնեսում քո «դատավորին» և «օրենքը» ընտրում ես դու. սա է Արբիտրաժը. «Բիզնեսի անատոմիա»
Թողնել մեկնաբանություն

Բիզնեսում կողմերի միջև կնքվող պայմանագրերը հաճախ ուղեկցվում են արբիտրաժի կանոններով: Կողմ կարող է լինել ոչ միայն ընկերությունը, այլ նաև պետությունը: Այս ձևը օգնում է դիմողին առաջացած վեճերի դեպքում ընտրել նախապես իր կողմից վավերացված մեթոդը. Ի՞նչ լեզվով անցկացվի, ո՞վ լինի հարցի դատավորը և ո՞ր երկրի օրենքները տարածվեն գործի վրա: Սա լուծում է, որը բիզնեսին տալիս է ազատության թևեր:

Loading...